Board Members

US

1. Santosh Sapkota
2. Sangita Basnet Koirala
3. Prakash Thapaliya
4. Bhupesh Khadka
5. Bijay Acharya
6. Gaury Adhikary
7. Binod Dhungana
8. Ashok Chaudhary
9. Baroon Rai
10. Sunil Sharma
11. Libby Wilson
12. Sushil Raj Pandey
13. Bob Gerzoff
14. Dinesh Mainali
15. Julia Shepardson
16. Manoj Kumar Nepal
17. Richard Katzman
18. Pankaj Timsina
19. Marvin Brustin
20. Allison Brustin

 

Nepal

 1. Jyoti Bhattarai

 2. Arjun Karki

 3. Bhagawan Koirala

 4. Bhupendra Basnet

 5. Mohan Raj Sharma

 6. Shankar Man Rai

 7. Arun Raj Kunwar

 8. Pradeep Vaidya

 9. Ram Kumar Ghimire

 10. Subhash Acharya

 11. Pankaj Jalan

 12. Baishali Bhattacharya

 13. Bijoy Rajbanshi

 14. Rabindra Timala

 

Executive Committee Member

US Team
President: Sangita Basnet Koirala
Vice-President: Santosh Sapkota
Secretary: Bhupesh Khadka
Treasurer: Dinesh Mainali
Co-Treasurer: Julia Shepardson
Past President: Prakash Thapaliya